Telefoon: 06 292 747 04 | E-mail: pauline@de-eetmevrouw.nl

advies en inspiratie voor een optimaal voedingspatroon

Vergoedingen & Tarieven

Basisverzekering & eigen risico

In 2019 is een bezoek aan diëtist De Eetmevrouw opgenomen in de basisverzekering. Dit houdt in dat je 3 uur (180 minuten) vergoed krijgt. Als je je eigen risico nog niet hebt verbruikt, worden de kosten via de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Raadpleeg van tevoren jouw polis of neem contact op met jouw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aanvullende verzekering

Mocht je aanvullend verzekerd zijn, dan is de kans groot dat je extra vergoeding hebt. Per aanvullend pakket gelden verschillende uren, dit kan variëren van 1-5 of meer uur extra vergoeding voor de diëtist. Kijk hier voor meer informatie en informeer ook goed bij je zorgverzekeraar.

Ongecontracteerde zorg

De Eetmevrouw heeft met alle zorgverzekeraars een contract, behalve met Zilveren Kruis. Ben je hier verzekerd? Dan kan je zeker ook terecht, maar dan wordt 11,56 euro (+/- 77%) per 15 minuten vergoed.

Individueel dieetvoorschrift

De behandeling bestaat uit méér dan alleen het gesprek. Naast het gesprek kan een persoonlijk voedingsadvies worden opgesteld. Deze werkzaamheden vallen onder het “individueel dieetvoorschrift”.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

Na het afronden van mijn opleiding ben ik wettelijk bevoegd om cliënten te behandelen zonder dat daar een verwijzing van een arts voor nodig is. Het is wel belangrijk dat je je polisvoorwaarden hierop naleest, want sommige zorgverzekeraars vragen wel naar een verwijsbrief, anders worden de consulten niet vergoed.

Tijdens een eerste afspraak zonder verwijzing zal ik nagaan, aan de hand van een aantal vragen, of ik als diëtist geschikt ben om een behandeling te starten. Zo niet, dan adviseer ik je toch (eerst) naar de (huis)arts te gaan.

Verwijzing

Sommige zorgverzekeraars, zoals CZ, Ohra, Nationale Nederlanden en de Friesland, staan directe toelating (DTD) niet toe. Er is dan een verwijzing van een (huis)arts nodig. Hiervoor kan je gebruik maken van het onderstaande formulier.

Download hier het formulier >>

“No show”

Als je een afspraak voor 24 uur afzegt, zijn hier geen kosten aan verbonden. Heb je niet voor 24 uur afgezegd, dan zal het consult in rekening worden gebracht. Dit wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Tarieven

Als je nog niet door je eigen risico heen ben, gelden de volgende tarieven. Hiervan krijg je een factuur.

  • 1e Consult (45-75 min): €45 – 75
  • Vervolgconsult (15-30 min): €15 – 30
  • Individueel dieetvoorschrift: €15
  • Toeslag voor huisbezoek: €17,50

Voor een huisbezoek wordt een toeslag berekend. Dit krijgt je eventueel vergoed als de (huis)arts dit vermeldt in de verwijzing. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.

Volg mij ook op Facebook & Instagram

Copyright 2018 - De Eetmevrouw - alle rechten voorbehouden - webdesign & realisatie: StylettoDesign