advies en inspiratie voor een optimaal voedingspatroon

Werkwijze

Als je vragen hebt over voeding in relatie tot je gezondheid of gezondheidsklachten, kun je bij mij terecht. Een oplossing daarvoor bestaat meestal uit meerdere afspraken, vanzelfsprekend afhankelijk van je vraag. Na het eerste gesprek overleggen wij samen hoe het vervolg zal zijn.

Het eerste gesprek zal 60 – 75 minuten duren en in deze tijd wil ik je zo goed mogelijk leren kennen. Ik probeer je voedingsvraag zo goed mogelijk te analyseren, bespreek met je waar ik je kan ondersteunen en wat je verwachtingen zijn. Je hebt de regie wat je wil bespreken. Natuurlijk zal ik ook ingaan op een medische voorgeschiedenis, hoe je leef- en eetgewoontes zijn, wat je misschien al hebt geprobeerd.

Mocht je een verwijsbrief hebben, neem deze dan mee. Evenals je identiteitsbewijs en pas van je zorgverzekeraar.

Een vervolgconsult zal meestal 30 – 45 minuten duren.

Privacy
Als diëtist ben ik gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat ik zonder jouw toestemming geen persoonlijke gegevens met anderen mag delen. Voorafgaand aan ons eerste gesprek zal ik dit met je bespreken. Daarnaast zorgt deze wet ervoor dat ik netjes met jouw gegevens om zal gaan. Dit wordt ook nog verder uitgelegd in de algemene voorwaarden.

Klachten
Mocht je niet tevreden zijn over mijn dienstverlening en komen we er samen niet uit. Dan kan je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici via de website http://www.klachtenloketparamedici.nl/default.aspx