Vergoedingen & Tarieven

Basisverzekering & eigen risico

In 2023 is een bezoek aan diëtist De Eetmevrouw opgenomen in de basisverzekering. Dit houdt in dat je 3 uur (180 minuten) vergoed krijgt. Als je je eigen risico nog niet hebt verbruikt, worden de kosten via de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Raadpleeg van tevoren jouw polis of neem contact op met jouw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Ondanks de commotie die heerst over de contracten van de zorgverzekeraars met de diëtist, heeft De Eetmevrouw ervoor gekozen om toch met alle zorgverzekeraars een contact af te sluiten, om zo voedingsadvies voor iedereen toegankelijk te laten zijn.

Aanvullende verzekering

Mocht je aanvullend verzekerd zijn, dan is de kans groot dat je extra vergoeding hebt. Per aanvullend pakket gelden verschillende uren, dit kan variëren van 1-5 of meer uur extra vergoeding voor de diëtist. Kijk hier voor meer informatie en informeer ook goed bij je zorgverzekeraar.

Individueel dieetvoorschrift

De behandeling bestaat uit méér dan alleen het gesprek. Naast het gesprek kan een persoonlijk voedingsadvies worden opgesteld. Deze werkzaamheden vallen onder het “individueel dieetvoorschrift” en zullen bovenop het consult gerekend worden. Hiervoor zal minimaal 15 minuten extra gedeclareerd worden.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

Na het afronden van mijn opleiding ben ik wettelijk bevoegd om cliënten te behandelen zonder dat daar een verwijzing van een arts voor nodig is. Het is wel belangrijk dat je je polisvoorwaarden hierop naleest, want sommige zorgverzekeraars vragen wel naar een verwijsbrief, anders worden de consulten niet vergoed.

Tijdens een eerste afspraak zonder verwijzing zal ik nagaan, aan de hand van een aantal vragen, of ik als diëtist geschikt ben om een behandeling te starten. Zo niet, dan adviseer ik je toch (eerst) naar de (huis)arts te gaan.

Darmklachten De Eetmevrouw

Tarieven

Als je door de vergoeding heen bent, gelden de onderstaande tarieven. Dit zijn andere bedragen dan dat de verzekeringen hanteren. Hiervan krijg je een factuur.

  • 20 euro per kwartier
  • Intake 75-90 minuten: 100-120 euro
  • Individueel voedingsadvies: 40 euro

Verwijzing

Sinds 2020 staan alle zorgverzekeraars directe toelating (DTD) toe. Er is geen verwijzing van een (huis)arts nodig. Mocht je die wel hebben, neem deze dan graag mee naar het eerste gesprek of maak gebruik van het onderstaande formulier.

Download hier het formulier >>

“No show”

Als je een afspraak voor 24 uur afzegt, zijn hier geen kosten aan verbonden. Heb je niet voor 24 uur afgezegd, dan zal het consult in rekening worden gebracht. Dit wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.